Thống kê
Hôm nay : 306
Tháng 12 : 2.940
Năm 2022 : 78.919
 • Nguyễn Thanh Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987984798
  • Email:
   thanhgiang@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Dần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0948044720
  • Email:
   thongvyyen@gmail.com
 • Hoàng Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn - Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915752893
  • Email:
   hoanghamn1.5tn@gmail.com