Thống kê
Hôm nay : 212
Tháng 03 : 2.193
Năm 2021 : 14.888
 • Phạm Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn tổ CM số 2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973512622
 • Hoàng Thị Bich Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT công đoàn - Tổ trưởng tổ CM số 1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973533730
 • Đặng Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn tổ CM số 1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0396965048
 • Trần Thị Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ CM số 2
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0948520123