Trường Mầm non 1-5 là trường mầm non nằm ở vị trí trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non 1-5 xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non 1-5, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non 1-5 phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên biên chế hiện tại của nhà trường có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% giáo viên hợp đồng có trình độ Trung cấp trở lên. Trong đó, 28,6% GV hợp đồng có bằng Trung cấp sư phạm, 71,4% GV hợp đồng có bằng Cao đẳng mầm non và đang theo học Đại học.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- Đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm.

Sĩ số lớp học:

- Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 57cháu với 5 cô giáo

- Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi: 100 cháu với 8 cô giáo

- Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi: 120 cháu với 8 cô

- Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi: 140 cháu với 8 cô giáo