Trường mầm non 1-5 địa điểm tại tổ 10 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Được xây dựng do tổ chức UNICEF viện trợ và thành lập ngày 1- 5- 1979. Từ khi thành lập đến nay nhà trường luôn nhận được sự qua tâm chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, của Đảng ủy, HĐND, ...