Thống kê
Hôm nay : 205
Tháng 03 : 2.186
Năm 2021 : 14.881
Trường Mầm non 1-5 thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid -19

Trường Mầm non 1-5 thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid -19

Thực hiện Cv số 83 của Phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên, về việc “Thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh Covid - 19”. Trong 2 ngày 30/31 tháng 01 năm 2021 Trường Mầm non 1-5 thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Y tế phường Trung Thành thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu ...
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON 1-5 TỔ CHỨC  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 - TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON 1-5 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 - TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Chi bộ năm 2020, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021; Ngày 15/01/2021 Chi bộ Trường Mầm non 1-5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm ...
Các bé trường mầm non 1-5 trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng dịch Covid-19

Các bé trường mầm non 1-5 trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 246/GDĐT ngày 28/02/2020 của Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại; Căn cứ Thông báo số 600/TB-GDĐT ngày 24/4/2020 của Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên về việc cho trẻ em, học sinh đi học trở lại;
Trường Mầm non 1-5 thông báo về việc dừng tuyển dụng viên chức làm nhân viên các trường MN, Th, THCS công lập trực thuộc UBND TP Thái Nguyên năm 2020 theo thông báo số 128/TB-UBND ngày 27/3/2020 của UBND TP Thái Nguyên

Trường Mầm non 1-5 thông báo về việc dừng tuyển dụng viên chức làm nhân viên các trường MN, Th, THCS công lập trực thuộc UBND TP Thái Nguyên năm 2020 theo thông báo số 128/TB-UBND ngày 27/3/2020 của UBND TP Thái Nguyên

Trường Mầm non 1-5 thông báo về việc dừng tuyển dụng viên chức làm nhân viên các trường MN, Th, THCS công lập trực thuộc UBND TP Thái Nguyên năm 2020 theo thông báo số 128/TB-UBND ngày 27/3/2020 của UBND TP Thái Nguyên