Thống kê
Hôm nay : 318
Tháng 12 : 2.952
Năm 2022 : 78.931
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017 - 2018

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017 - 2018

Căn cứ Công văn số 914/GDĐT- CMMN ngày 17/10/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện Kế hoạch BDTX Cấp học mầm non năm học 2017 - 2018;Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường mầm non 1 - 5;Căn cứ kết quả học tập bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018 ...