Thống kê
Hôm nay : 318
Tháng 12 : 2.952
Năm 2022 : 78.931
Trường Mầm non 1-5 tổ chức khám sức khỏe Lần 1 ( năm học 2020 - 2021) cho các bé.

Trường Mầm non 1-5 tổ chức khám sức khỏe Lần 1 ( năm học 2020 - 2021) cho các bé.

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học và Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho trẻ năm học 2020-2021, Sáng ngày 08/10/2020 Trường Mầm non 1-5 thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trạm Y tế Phường Trung Thành tổ chức khám sức khỏe định kì cho trẻ. Mục đích của việc khám sức khỏe cho trẻ nhằm phát hiện sớm ...
Trường mầm non 1-5 xây dựng kế hoạch Hoạt động y tế trường học năm học 2018 - 2019

Trường mầm non 1-5 xây dựng kế hoạch Hoạt động y tế trường học năm học 2018 - 2019

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học;          Căn cứ công văn số 738/GDĐT-CM ngày 22/9/2016 của phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư Liên tịch số ...