Thống kê
Hôm nay : 311
Tháng 12 : 2.945
Năm 2022 : 78.924
Trường mầm non 1-5 xây dựng kế hoạch Hoạt động y tế trường học năm học 2018 - 2019

Trường mầm non 1-5 xây dựng kế hoạch Hoạt động y tế trường học năm học 2018 - 2019

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học;          Căn cứ công văn số 738/GDĐT-CM ngày 22/9/2016 của phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư Liên tịch số ...