Thống kê
Hôm nay : 318
Tháng 12 : 2.952
Năm 2022 : 78.931
Trường mầm non 1-5 Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non  lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020”

Trường mầm non 1-5 Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020”

Thực hiện kế hoạch số 193 /KH-GDĐT ngày 10/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020”.Thực hiện Công văn số 619 /SGDĐT- GDMN ngày 02/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên ...