Thống kê
Hôm nay : 217
Tháng 03 : 2.198
Năm 2021 : 14.893
KẾ HOẠCH  Tuyên truyền, thực hiện Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thực hiện Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017

Thực hiện kế hoạch số 494/KH-GDĐT ngày 21/4/2017 của phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên về Kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Trường mầm non 1-5 xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Đề ...