Thống kê
Hôm nay : 92
Tháng 07 : 6.131
Năm 2021 : 54.823
Mẫu DS cá nhân đăng kí CSTĐ năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
25/03/2017
Ngày hiệu lực:
25/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016
Ngày ban hành:
25/03/2017
Ngày hiệu lực:
25/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 275/GDĐT-GDMN V/v tăng cường thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thống kê, số lượng giáo viên MN tính đến tháng 3 năm 2017( Công lập )
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Huong dan xay dung Ke hoach PTGD 2017-2018
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 293 /GDĐT-CMMN V/v thực hiện Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT, ngày 14/3/2017
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
20/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
08/03/2017
Ngày hiệu lực:
08/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tăng cường quản lí các cơ sở giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
08/03/2017
Ngày hiệu lực:
08/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ năm học 2016-2017 trong các cơ sở giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
08/03/2017
Ngày hiệu lực:
08/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực