Thống kê
Hôm nay : 318
Tháng 12 : 2.952
Năm 2022 : 78.931
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016
Ngày ban hành:
25/03/2017
Ngày hiệu lực:
25/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu DS cá nhân đăng kí CSTĐ năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
25/03/2017
Ngày hiệu lực:
25/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Huong dan xay dung Ke hoach PTGD 2017-2018
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 275/GDĐT-GDMN V/v tăng cường thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thống kê, số lượng giáo viên MN tính đến tháng 3 năm 2017( Công lập )
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 293 /GDĐT-CMMN V/v thực hiện Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT, ngày 14/3/2017
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
20/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v thông báo kết luận của lớp tập huấn Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
08/03/2017
Ngày hiệu lực:
08/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
Ngày ban hành:
08/03/2017
Ngày hiệu lực:
08/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 218/GDĐT-CMMN V/v công tác trọng tâm tháng 03 năm 2017.
Ngày ban hành:
08/03/2017
Ngày hiệu lực:
08/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực